Start

Informatie

Onze diensten

Juridische zaken

Contact

Koppelingen

EDPendent Audit & Control

Normen, waarden, verantwoord ondernemen

Kunt u echt rustig slapen?

Een beetje beveiligen volstaat niet

Nog altijd wordt er te weinig aandacht besteed aan informatiebeveiliging. Desondanks ligt het management hier niet van wakker. Pas als het een keer mis gaat, worden er maatregelen getroffen. De schade is dan helaas al geleden.

Deze onnodig geleden schade kan worden voorkomen door het voeren van een informatiebeveiligingsbeleid en de implementatie van risicomanagement.

Informatiebeveiligingsbeleid heeft het doel de betrouwbaarheid van de bedrijfsprocessen te garanderen ten aanzien van de informatievoorziening. De procedures en richtlijnen van dit beleid zijn erop gericht om de beschikbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van de informatiesystemen op een acceptabel niveau te brengen en te houden gedurende hun totale levenscyclus.

Informatiebeveiliging

· Informatiebeveiligingsbeleid
Het opstellen van het informatiebeveiligingsbeleid en de bijbehorende procedures en richtlijnen;

· Risicomanagement
Het uitvoeren en faciliteren van risicoanalyses of A&K-analyses ten aanzien van bedrijfsprocessen, informatiesystemen en verantwoordelijkheidsgebieden;

· Informatiebeveiligingsplanning
Het opstellen van beveiligingsplannen op basis van standaards en best practices als ISO 17799 Code voor informatiebeveiliging, CRAMM, COBIT en NIST-FIPS;

· Implementeren en communiceren
Het ten uitvoer (laten) brengen van de activiteiten uit het beveiligingsplan;

· Monitorring en audit
Het controleren op de naleving van het informatiebeveiligingsbeleid en het toetsen van de implementatie van de maatregelen aan het informatiebeveiligingsplan.

Wat kunnen wij voor u betekenen:

Albanusweg 21

3453 HA  De Meern

Ons adres:

T +31 (0) 30 666 25 86

M +31 (0) 6 282 605 77

 

info@EDPendent.nl

WWW.EDPendent.nl