Tekstvak:

Start

Informatie

Onze diensten

Juridische zaken

Contact

Koppelingen

EDPendent Audit & Control

Normen, waarden, verantwoord ondernemen

Doelgericht kwaliteitsmanagement

Kwaliteit is gratis?

Een goed kwaliteitssysteem draagt er zorg voor dat de producten en diensten die uw afdeling of organisatie voortbrengt voldoen aan de eisen die uw afnemer daaraan stelt. Het is dus de afnemer die de kwaliteit bepaalt (1). Hoe effectiever uw organisatie erin slaagt om aan zijn verwachting te voldoen, des te groter het succes.

Uw afnemer is bereid te betalen voor kwaliteit, mits op doelmatige wijze voortgebracht. Daartoe moeten de juiste grondstoffen worden ingekocht, moeten de medewerkers op hun taken zijn voorbereid, moet de productie adequaat zijn ingericht en moeten de producten op de juiste wijze aan de man worden gebracht (2).

Kwaliteit is dus niet gratis maar is een diepte-investering zich terug. Bovendien wordt met kwaliteitsmanagement de medewerkertevredenheid verhoogd door een grotere betrokkenheid bij de producten en diensten.

 Kwaliteitsmanagement
Het opstellen van kwaliteitsbeleid en het inrichten van een kwaliteitssysteem, bijvoorbeeld ISO 900x, INK, TQM, CMMi, ITIL en 6Sigma;

 Requirementsmanagement
Het faciliteren bij het bepalen van de vereiste productkwaliteiten;

 Costmanagement
Het efficiŽnt inrichten van het productieproces ó van investeringsanalyse tot en met de budgettering;

 Riskmanagement
Het betrouwbaar† maken van het productieproces ó van het inrichten van de AO/IC tot het controleren op† de naleving van het beleid.

Kwaliteitmanagement

Wat kunnen wij voor u betekenen:

Albanusweg 21

3453 HA† De Meern

Ons adres:

T +31 (0) 30 666 25 86

M +31 (0) 6 282 605 77

 

info@EDPendent.nl

WWW.EDPendent.nl