Start

Informatie

Onze diensten

Juridische zaken

Contact

Koppelingen

EDPendent Audit & Control

Normen, waarden, verantwoord ondernemen

Onze diensten zijn erop gericht een duurzaam effect bij uw organisatie teweeg te brengen. Wij bieden u en uw organisatie diensten op alle niveaus. We treden op in de rol van sparringpartner voor het management, als geweten van de organisatie, als leidinggevende aan projecten, controlerend op naleving van wet en regelgeving etc. Een aantal van onze service offerings zijn hieronder weergegeven. Wanneer de door u gewenste dienst er niet bij staat, kunt u met ons in contact treden voor nadere inlichtingen.

Onze diensten

Voor de strategievorming van uw organisatie bent u verantwoordelijk. Wij treden daarbij op als sparringpartner en voeren marktanalyses uit en interpreteren deze op uw organisatie.

Vanuit uw strategie formuleren wij vervolgens een organisatiearchitectuur, waarmee aan de organisatie richting wordt gegeven voor de lange termijn.

Meer informatie over deze service:

Strategievorming

De dynamiek van de maatschappij dwingt organisaties ertoe geregeld aandacht te besteden aan de mate waarin de organisatie aansluit op haar omgeving.

Veranderingen in de markt moeten door de organisatie tijdig worden gesignaleerd, zodat adequate maatregelen kunnen worden getroffen.† Wij bieden ondersteuning bij het ontwerp en de verschillende fasen van het besluitvormingsproces.

Meer informatie over deze service:

Organisatie-inrichting

Om afnemers aan te trekken en te behouden is het noodzakelijk dat de door u aangeboden producten en diensten voldoen aan de juiste kwaliteitseisen. Het inrichten van een adequaat kwaliteitssysteem is daarom essentieel.

Het is onvoldoende om alleen Plan, Do, Check en Act te roepen. Kwaliteit moet onderdeel van de bedrijfscultuur worden.

Kwaliteit is het middel om neuzen te richten en trots, bevlogenheid te kweken en energie los te maken.

Meer informatie over deze service:

Kwaliteitsmanagement

Met informatiebeveiliging staan de aspecten beschikbaarheid, integriteit (juistheid en volledigheid) en vertrouwelijkheid van de geautomatiseerde processen centraal.

Wij faciliteren bij risicoanalyses en doen voorstellen tot het treffen van maatregelen. Daarbij houden wij ook de aspecten effectiviteit en efficiŽntie in het oog. Organisaties blijven vaak hangen in de planningsfase, terwijl juist de implementatie van maatregelen bijdraagt tot een hogere veiligheid.

Meer informatie over deze service:

Informatiebeveiliging

Tekstvak: Meer details...
Tekstvak: Meer details...
Tekstvak: Meer details...
Tekstvak: Meer details...