Start

Informatie

Onze diensten

Juridische zaken

Contact

Koppelingen

EDPendent Audit & Control

Normen, waarden, verantwoord ondernemen

Organiseren is componeren

Beleid meer dan procedures en richtlijnen

Het geregeld (her)inrichten van uw organisatie is noodzakelijk, zeker wanneer changemanagement niet in de processen is ingebed. Strategische doelstellingen kunnen worden bereikt door de bedrijfsprocessen en de mensen die ze uitvoeren hierop af te stemmen.

Een adequate inrichting vergt veel van het management en de staforganisaties. Alleen het over de muur gooien van procedures en richtlijnen is onvoldoende. Het management moet haar doelstellingen belijden. Wat boven in de organisatie wordt geroepen middels planning en budgettering moet tijdens de vertaling naar de werkvloer niet verbasteren. Met regelmaat moet worden gecontroleerd of de uitvoering nog in lijn ligt met de doelstellingen.

· Business analyse
Het inrichten van bedrijfsprocessen waarbij de nadruk licht op effectiviteit en efficiëntie, maar ook rekening wordt gehouden met interne controle en praktische uitvoerbaarheid;

· Planning & Control
Het inrichten van planning & control, middels procedures en maatregelen, budgettering, cost accounting en verantwoording;

· Compliance vraagstukken
Het vertalen van wet en regelgeving naar operationele processen en informatiesystemen. Het uitvoeren van een compliance-audit op basis van wet en regelgeving;

· Business Intelligence
Het uitvoeren van een definitiestudie naar de informatiebehoefte van het management voor sturings- en verantwoordingsdoeleinden.

Organisatieinrichting

Organiseren is het beleggen van verantwoordelijkheden, waarbij uiteraard de bijbehorende bevoegdheden moeten worden verstrekt. Zij die deze gedelegeerde verantwoordelijkheden hebben ontvangen hebben het recht om verantwoording af te leggen, opdat zij op grond van hun prestaties kunnen worden overladen met lof en waardering. Wanneer op voorhand wordt aangegeven op welke Key Performance Indicatoren (KPI’en) wordt gestuurd kan achteraf een objectieve beoordeling plaatsvinden.

Het is zaak dat de performance indicatoren zodanig worden gekozen dat de verantwoordelijken de juiste doelstellingen nastreven. Met name moet voorkomen worden dat alleen de korte termijn in ogenschouw wordt genomen.

Wat kunnen wij voor u betekenen:

W

W

W

H

H

H

Albanusweg 21

3453 HA  De Meern

Ons adres:

T +31 (0) 30 666 25 86

M +31 (0) 6 282 605 77

 

info@EDPendent.nl

WWW.EDPendent.nl

 

Wat gaan we doen

Waarmee gaan we het doen

Wie gaan het doen

 

Hoe hebben we het gedaan

Hoeveel hebben we besteedt

Hebben we ons doel bereikt