Start

Informatie

Onze diensten

Juridische zaken

Contact

Koppelingen

EDPendent Audit & Control

Normen, waarden, verantwoord ondernemen

Leiden of geleid worden

Corporate governance begint bij visie en strategievorming, Deze zijn voor uw organisatie belangrijk. Ze zijn de rode draad die er voor zorg dragen dat de juiste koers wordt gevolgd en ze geven uw organisatie karakter en identiteit.

Zonder strategie of wanneer de strategie onvoldoende gecommuniceerd wordt, zal uw organisatie reactief worden doordat u energie in de verkeerde activiteiten steekt. Uw identiteit gaat langzaam verloren, waardoor u uw producten en diensten moeilijker lastiger kunt verkopen. Uiteindelijk vereist het een reorganisatie om het tij te keren.

Steeds meer organisaties kiezen het pad van Maatschappelijk Bewust Ondernemen. Naast de shareholders worden daarbij ook de stakeholders als partij onderkend die voor de continuďteit van uw organisatie belangrijk zijn.

Daarbij is het inrichting van lichamen van toezicht, de externe verslaglegging en concepten als de Balanced Score Card (BSC) en Beyond budgetting en kwaliteitsmanagement belangrijk.

· Strategiebepaling
Optreden als sparringpartner tijdens het strategievormingsproces, naast kritische kanttekeningen dragen we scenario’s aan. Als externe auditor of controller kijken wij anders tegen de zaken aan;

· Strategieplanning
Door de strategie te vertalen in programma’s en plateaufases maken wij het mogelijk dat de strategie op efficiënte wijze wordt geďmplementeerd;

· Strategie en IT-alignment
Wij dragen er zorg voor dat de informatiehuishouding wordt afgestemd op de strategie, opdat er een consistent geheel ontstaat. Het opstellen van een informatiearchitectuur behoort tot de mogelijkheden.

Strategievorming

Albanusweg 21

3453 HA  De Meern

Ons adres:

T +31 (0) 30 666 25 86

M +31 (0) 6 282 605 77

 

info@EDPendent.nl

WWW.EDPendent.nl

 

Wat kunnen wij voor u betekenen: