Start

Informatie

Onze diensten

Juridische zaken

Contact

Koppelingen

EDPendent Audit & Control

Normen, waarden, verantwoord ondernemen

Informatie

Robert Ploem heeft in 2007 EDPendent Audit & Control opgericht. Met name in de publieke sector, non-profit organisaties meegerekend, bestaat de behoefte aan EDP-auditors en controllers die zowel bedrijfs- als algemeen economisch onderlegd zijn en tevens verstand hebben van recht en automatisering. Kortom, schapen met meer dan vijf poten.

Doordat al onze medewerkers in ten minste twee van deze disciplines zijn opgeleid (minimaal post-HBO) en daarmee ruime ervaring hebben opgedaan, kunnen wij onze klanten multidisciplinaire teams aanbieden die soms uit slechts een persoon zijn samengesteld. Denk eens in wat dit voor uw projecten kan betekenen?

Achtergrond

Onze business is governance in de breedste zin des woords, van advisering op het terrein van toezicht tot het verbeteren van bedrijfsprocessen, informatievoorziening en planning en control.

Dat betekent in de eerste plaats, dat wij kunnen meedenken bij de strategievorming en de vertaling daarvan naar het operationele niveau. Onze expertise op het terrein van administratieve organisatie, interne controle en businessanalyse stelt ons in staat om uw organisatie adequaat in te richten.

In de tweede plaats kunnen wij een onafhankelijk oordeel afgeven op de staande organisatie. Op basis van wetgeving, internationaal of door u erkende normen, standaards en richtlijnen toetsen wij of het ontwerp van de bedrijfsprocessen, de informatievoorziening en de planning en control aan de gestelde eisen voldoet en of deze conform hun ontwerp zijn ingericht (naleving).

Uiteraard stellen wij bij al onze werkzaamheden de opdracht van de klant en hun cultuur centraal.

Waar staan wij voor?

Onze missie is het ondersteunen van organisaties bij het bereiken van hun strategische doelstellingen en hun streven naar kwaliteit tegen aanvaardbare risico’s door het uitvoeren van onderzoek, het ontwerpen van oplossingen en het verstrekken van advies op het gebied van management, organisatiekunde en informatietechnologie.

Albanusweg 21

3453 HA  De Meern

Ons adres:

T +31 (0) 30 666 25 86

M +31 (0) 6 282 605 77

 

info@EDPendent.nl

WWW.EDPendent.nl