Start

Informatie

Onze diensten

Juridische zaken

Contact

Koppelingen

EDPendent Audit & Control

Normen, waarden, verantwoord ondernemen

Juridisch

Onze algemene voorwaarden zijn als pdf te downloaden.

Algemene voorwaarden

Met grote zorgvuldigheid is deze website ontwikkeld en actueel gehouden. Desondanks kan het voorkomen dat de inhoud op sommige webbrowsers niet zo wordt gepresenteerd zoals wij dat bedoeld hebben. Ook kunnen zich ondanks onze zorgvuldigheid onregelmatigheden voordoen, zoals onjuiste en onvolledige weergave van informatie. Hiervoor kan EDPendent Audit & Control niet aansprakelijk worden gesteld. Ook kunnen aan de weergegeven informatie geen rechten worden ontleend.

EDPendent Audit & Control kan niet worden aangesproken op het via deze website verspreiden van virussen, wormen of andere schadelijke zaken. Om het risico hiervan te beperken hebben wij adequate maatregelen getroffen.

De disclaimer strekt tot alle informatie op deze website. Uiteraard zijn wij niet aansprakelijk voor websites waarnaar koppelingen vanuit deze website verwijzen.

Disclaimer

Privacy verklaring

Persoonsgegevens zijn bij EDPendent Audit & Control in goede handen. Wij houden ons volledig aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ook zullen wij geen mededelingen doen omtrent concrete projecten bij onze klanten, tenzij deze daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Wij verstrekken geen adresgegevens van klanten aan derden. Wel gebruiken wij deze gegevens zelf om u op de hoogte te houden van onze diensten.

Er wordt door ons buiten het tellen van het aantal bezoekers geen registratie gehouden van uw clickgedrag op deze website. Ook maken wij geen gebruik van koekies die op uw systeem achterblijven.

In deze website zijn koppelingen opgenomen naar andere websites. Wij achten ons niet aansprakelijk voor het door die sites gevoerde informatiebeveiligingsbeleid. Betreden op eigen risico.

Albanusweg 21

3453 HA  De Meern

Ons adres:

T +31 (0) 30 666 25 86

M +31 (0) 6 282 605 77

 

info@EDPendent.nl

WWW.EDPendent.nl